+905330954484 Haseki Kadın Sok. no:1 Haseki/Fatih/İstanbul

Shop Categories

  • Kategori yok

Öğrenme Teknikleri Semineri

Etkin Öğrenme Teknikleri Eğitimi Bu eğitimin amacı; katılımcıların öğrenim süreçlerinde izleyecekleri yolu çizmelerini ve bu süreçte ihtiyaç duydukları teknik alt yapıyı kazanmalarını sağlamaktır. Eğitim; zaman yönetimi alanında iki, çalışma düzeni alanında 5 etkin öğrenme tekniği bilgisinin anlatımını ve uygulamasını içerir, süreç interaktif olarak sürdürülür. Toplam eğitim süresi ortalama 4 saattir. ​Eğitim-öğretim hayatında etkin ve verimli […]

Read More »